Het boek

Waarom nou jij ? ISBN 90-76423-06-7 oktober 2000 Ter nagedachtenis aan Jeff. De hele wereld mag weten wie hij was en uit welk nest hij kwam. De hele wereld mag weten dat zijn dood bij iedereen die hem kende, een enorme schok veroorzaakte. De hele wereld mag ook weten wat er werkelijk gebeurde op die zondag de zestiende maart 1997. Het boek getuigt van de eigen ellende en binnen die ellende van de eigen kijk op bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen…